کارولینا مارین: پدر ، شوهر ، ارزش خالص و آسیب

کارولینا مارین: پدر ، شوهر ، ارزش خالص و آسیب

کارولینا مارین یک بار قهرمان المپیک ، سه بار قهرمان جهان ، و چهار بار قهرمان اروپا ، یک بازیکن بدمینتون حرفه ای است.

Chen Long Bio: راکت ، شغل ، همسر و ارزش خالص

Chen Long Bio: راکت ، شغل ، همسر و ارزش خالص

چن لانگ تبدیل به یک فرد موفق شده است تا نام خود را به عنوان یک قهرمان بازی بدمینتون در هفت سالگی در سال 1996 تنظیم کند.

کنتو موموتا: همسر ، تصادف ، رتبه بندی و ارزش خالص

کنتو موموتا: همسر ، تصادف ، رتبه بندی و ارزش خالص

کنتو موموتا که به دلیل سبک بازی غیر قابل پیش بینی و انفجاری شناخته می شود ، بهترین بازیکن بدمینتون مردان جهان از ژاپن است.

لین دان: خانواده ، رتبه بندی ، لی چونگ وی و ارزش خالص

لین دان: خانواده ، رتبه بندی ، لی چونگ وی و ارزش خالص

لین دان یکی از بزرگترین بازیکنان بدمینتون در جهان است. او اهل چین است. همچنین ، او رقابت زیادی با لی چونگ وی داشت.

Parupalli Kashyap: همسر ، سانیا نهوال و ارزش خالص

Parupalli Kashyap: همسر ، سانیا نهوال و ارزش خالص

Parupalli Kashyap یک بازیکن بدمینتون حرفه ای از هند است. او با جهان سابق شماره ازدواج کرده است. 1 بازیکن زن بدمینتون ، سانیا نهوال.