دن بیلزریان ارزش خالص: املاک و مستغلات ، عمارت ها و قایق بادبانی

دن بیلزریان ارزش خالص: املاک و مستغلات ، عمارت ها و قایق بادبانی

ارزش خالص دن بیلزریان همان چیزی است که از بازی پوکر حاصل می شود. مردم ادعا می کنند که وی این همه ثروت را از پدرش به ارث برده است. اما دن آن را انکار می کند. اطلاعات بیشتر!

ارزش خالص فیل آیوی: کلاس مستر ، برنده ها ، درآمد پوکر و جنجال

ارزش خالص فیل آیوی: کلاس مستر ، برنده ها ، درآمد پوکر و جنجال

ثروت خالص فیل ivey بالغ بر 100 میلیون دلار است. برخی گمان می کنند که این مقدار بیش از مقدار پیشنهادی باشد. خوب ، بیایید همه دستاوردهای او را بررسی کنیم!